Szkolenia dedykowane

Projekty szkoleniowe organizowane przez INPROGRESS są zawsze dopasowane do Państwa organizacji. Opracowując szkolenie na zamówienie przeprowadzamy wcześniej analizę potrzeb i na jej podstawie, a także na drodze rozmów z przedstawicielem firmy zamawiającej, zostaje dostosowany jeden z poniższych programów szkolenia do wymagań klienta. Zachęcamy do zapoznania się z listą standardowych szkoleń organizowanych przez naszą firmę.

Proces współpracy

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych:
  • Rozpoznanie specyfiki Państwa organizacji
  • Wywiad na temat Państwa oczekiwań
  • Ankietowe badanie uczestników szkolenia
  • Doprecyzowania zakresu szkoleń
 2. Opracowanie programu szkolenia:
  • Przygotowanie programu szkolenia
  • Opracowanie ćwiczeń, przykładów omawianych w trakcie szkolenia oraz case study tak, aby były dostosowane do branży w jakiej pracują uczestnicy
 3. Akceptacja oferty:
  • Uzgodniony zostaje termin i miejsce szkolenia
  • Przedstawiamy ofertę na podstawie wypracowanego materiału
  • Ten etap kończy się podpisaniem umowy na przeprowadzenie szkolenia
 4. Realizacja szkolenia:
  • Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z założonym zakresem i harmonogramem
 5. Ewaluacja szkolenia:
  • Ocena przeprowadzonego szkolenia przez trenera i uczestników
  • Wyciągnięcie wniosków w kontekście założonych oczekiwań klienta
  • Przygotowanie raportu poszkoleniowego, zawierającego cenne uwagi i wskazówki na temat zrealizowanego szkolenia, a także zalecenia działań następczych po szkoleniu.

Rodzaj i czas trwania szkoleń

Wszystkie szkolenia w zależności od potrzeb klienta mogą być realizowane w kilku wersjach: seminarium, jednodniowej, dwudniowej, trzydniowej oraz jako rozbudowany cykl szkoleń.

NazwaCzas trwaniaOpis
Seminarium Kilka godzin Seminarium jest to forma konsultacji w małej grupie (2-6 osób) w trakcie której trener wspólnie z uczestnikami stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu lub przedstawić dany temat w krótkiej i zwięzłej formie.
Szkolenie podstawowe 1 dzień Jednodniowe szkolenie, którego celem jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia danego tematu.
Szkolenie standardowe 2 dni Dwudniowa forma szkolenia pozwala na omówienie danego tematu w sposób wyczerpujący. Uczestnicy na szkoleniu poznają i uczą się stosować przedstawione techniki. Jest preferowana forma szkolenia przez naszych trenerów.
Szkolenie rozszerzone 3 dni Szkolenia z niniejszej oferty zawsze zostają dostosowane do potrzeb uczestników i klienta. Dlatego też zdarza się, że dwa dni nie wystarczają na wyczerpanie tematu i rozwiązanie problemu. Dzięki trzydniowej, rozszerzonej formie szkolenia możemy uzupełnić dany temat o zagadnienia, które z punktu widzenia skuteczności szkolenia okażą się niezbędne.
Cykl szkoleń Powyżej 3 dni Zdarza się, że istnieje potrzeba ze strony grupy pracowników lub Państwa organizacji aby przeprowadzić kilka różnych szkoleń, które pozwolą osiągnąć określony cel. W takim przypadku mamy do czynienia z cyklem szkoleń, które zostają odpowiednio przygotowane i zaplanowane w czasie, aby pomogły osiągnąć zamierzony cel.

Miejsce i czas szkolenia

Wygoda klienta jest dla nas najważniejsza dlatego szkolenia realizowane dla firm możemy przeprowadzić zarówno w siedzibie klienta (na terenie całej Polski), jak również w miejscu wskazanym przez nas. Nie ma również ograniczeń co do czasu szkolenia - INPROGRESS organizuje szkolenia zarówno w dni robocze, jak również w weekendy.

Grupa szkoleniowa

Dbamy o to, by grupa szkoleniowa była maksymalnie 12 osobowa, co pozwala nam zwiększyć efektywność zajęć i umożliwia lepszy kontakt trenera z uczestnikami.

Materiały

Wszystkie materiały szkoleniowe i certyfikaty przygotowuje i dostarcza nasza firma.

Cena szkolenia

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu i czasu trwania szkolenia, a także od indywidualnych życzeń Klienta. Jednak jednego możecie Państwo być pewni: cena będzie satysfakcjonująca!